Pražské Jezuliatko Pražské Jezuliatko

 

„Čím viac ma budete ctiť,
tým viac vám budem žehnať.“
Pane Ježišu, môžem ťa občas prehliadať
Pane Ježišu, môžem ťa v zhone života
dokonca stratiť
Pane Ježišu, môžem ti v zlobe srdca zlorečiť
Pane Ježišu, môžem o tebe pochybovať
Pane Ježišu, môžem ťa odmietať
Nemôžem však dosiahnuť,
aby si ma prestal mať rád

Obraz je z jedinečného cyklu “MEDZI NEBOM A ZEMOU” a je maľovaný na skle o rozmeroch 50 x 60 cm.

Text: Andrej Sivčo